Julien Luyben van Hedickhuysen
Harpist & Harpcomponist

Muziekbundels

Voorwoord bij Au Petit Matin

Samen met het album “Circle of friends” bevat dit boek een eerste selectie uit “Elena”, de verzameling van al mijn harpcomposities, opgedragen aan mijn moeder die als een tiende Muze was en beschermvrouwe der Schone Kunsten. “Elena” is een holografisch werk, uitgeschreven in een prachtig handschrift. Van de gepubliceerde werken zijn kopieën van dit oorspronkelijk handschrift via de uitgever verkrijgbaar.

Overeenkomstig mijn Middeleeuwse geest ben ik van mening dat muziek in de noten zit en heb ik er uiteindelijk voor gekozen geen dynamische tekens aan te geven. Zij behoren meer bij een romantische en moderne geestesgesteldheid, bij een wereld van effecten sentiment, terwijl ik meer neig naar de hartstocht en de passie. Sentimenten zijn individualistisch en triviaal, passies daarentegen koninklijk, behorend tot een wereld die ingehouden en gebonden is, streng, edel en voornaam. In die wereld zijn alle klanken in harmonie met de koninklijke ziel die in het midden is, in het centrum dat verstild is en in rust zoals de kern van het wiel.

Sober, en binnen een streng kader van eenvoud bestaat echter de mogelijkheid tot een bijna onbeperkte virtuositeit, tot een krachtige, intense klank en juist tot een grote vrijheid voor de interpreet door het ontbreken van een overmaat aan aanduidingen. Wel heb ik de metronoomsnelheden aangegeven, doch deze zijn niet verplichtend, maar adviserend.

Eveneens in overeenstemming met mijn Middeleeuwse geest is mijn muziek doordrenkt met reminiscenties aan die tijd en maak ik o.a. herhaaldelijk gebruik van de dorische toonaard. “Dites moi …”, uit het album “Au petit matin”, is daarvan een goed voorbeeld. Veel herinneringen vindt men ook aan de Elizabethaanse muziek. “Magister Peter Lønn's Galliard” opgedragen aan mijn Noorse vriend en Dowland-kenner Peter Lønn, kan men zien als een eerbewijs aan John Dowland, die ik als mijn meester beschouw.

Julien Joseph Luyben van Hedickhuysen